Kwetsbare groepen extra beschermen, meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden en intensivering van de handhaving. Dat zijn de extra maatregelen die de regio Haaglanden vrijdag heeft aangekondigd.

De aankondiging kwam na de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

In zes regio's, waaronder regio Haaglanden, is te zien dat het aantal besmettingen oploopt. De Jonge: "Dit gaat niet goed. Er zijn drie niveaus. Zes regio's in Nederland bevinden zich nu op het tweede niveau. Daar is de situatie zorgelijk." Daarom zijn er extra maatregelen aangekondigd.

Handhaving wordt geïntensiveerd

Er komen gerichte controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Als de regels worden overtreden na een waarschuwing, volgt sluiting voor twee weken. Als de regels bij herhaling worden overtreden, volgt sluiting voor een maand. Als de maatregelen daarna nog een keer genegeerd worden, volgt sluiting voor de duur van drie maanden.

Kwetsbare groepen worden extra beschermd

De komende tijd worden venstertijden ingesteld voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties, zoals bibliotheken, zwembaden en stadsdeelkantoren. De veiligheidsregio vraagt aan organisaties en bedrijven dit ook te doen.

Communicatie jongeren en studenten

Er komt meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden, zoals jongeren en studenten. Zo wordt er gesproken met universiteiten, hogescholen en studenten(sport)verenigingen. De doelgroepen worden actief uitgenodigd om mee te denken. Doel van de communicatie is dat deze groepen (opnieuw) de urgentie gaan zien van het naleven van de regels.

Met specifieke branches en groepen, zoals studentenverenigingen, horeca en geloofsgemeenschappen, wordt intensief gesproken over de naleving van de regels. Gemeenten in de veiligheidsregio ondersteunen het organiseren van veilige activiteiten voor jongeren en studenten.