De Haagse danssector vreest een enorme kaalslag als de gemeenteraad akkoord gaat met het kunstenplan dat wethouder cultuur Robert van Asten vorige week naar de raad heeft gestuurd. In het plan ziet een behoorlijk aantal dansgroepen zijn jaarlijkse subsidie voor de periode 2021-2024 teruggebracht worden naar nul.

"Een groot aantal makers en dansorganisaties zal vermoedelijk definitief verdwijnen met een grote verschraling van het aanbod tot gevolg", staat in een brandbrief die naar de gemeenteraad is gestuurd.

De brief is ondertekend door vijftien organisaties die samen het Haags Dansoverleg vormen. Tot de ondertekenaars behoren niet alleen de bedreigde gezelschappen, maar ook grote partijen als Het Nationale Theater, Korzo, NDT en Zuiderstrandtheater/Amare die wel een positieve beoordeling hebben gekregen voor het nieuwe kunstenplan.

"Den Haag heeft zich de afgelopen decennia tot dé dansstad van Nederland ontwikkeld, waar ook vanuit het buitenland jaloers naar wordt gekeken", staat in de brief. "De met trots door ons allen gedragen titel 'Den Haag Dansstad' zorgt inmiddels voor een schril contrast met de werkelijkheid."

Tweede keer dat Haags Dansoverleg brief aan gemeenteraad stuurt

Het is de tweede keer dat de leden van het Haags Dansoverleg via een brief aan de gemeenteraad hun zorgen uitspreken voor de toekomst van hun sector. Eerder gebeurde dat na het uitbrengen van het onafhankelijk advies aan de wethouder dat de grondslag vormt van de cultuurnota.

Ook de bezwaarschriften die door gedupeerde instellingen zijn ingediend, hebben geen effect gesorteerd. Op het gebied van dans neemt de wethouder het advies van de onafhankelijke commissie ongewijzigd over.

Groepen die hun subsidie dreigen te verliezen zijn De Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth Dans en Meyer-Chaffaud. Het Haags Dansoverleg verzoekt de gemeente het budget voor de danssector te verruimen.