Veiligheidsregio Haaglanden heeft donderdagmiddag besloten vooralsnog geen mondkapjesplicht in te voeren. Wel zet de veiligheidsregio in op publiekscampagnes en roept die inwoners op zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het aantal besmettingen in de regio Haaglanden volgt de landelijke trend en vertoont een lichte stijging, meldt de veiligheidsregio. Om te voorkomen dat het aantal besmettingen de komende weken drastischer gaat stijgen, roept voorzitter Jan van Zanen van Veiligheidsregio Haaglanden inwoners op om de coronaregels te blijven naleven.

De veiligheidsregio wil inwoners daartoe bewegen met publiekscampagnes. Ook wordt "onverminderd ingezet op crowdmanagement in drukke gebieden" en wordt er met studentenorganisaties overlegd over de start van het nieuwe studiejaar. De veiligheidsregio ziet geen reden om nu een mondkapjesplicht in te voeren.

"We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het blijft belangrijk om te allen tijde aan de maatregelen te voldoen om een tweede golf van het coronavirus te voorkomen. Houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen, blijf bij klachten thuis en laat je testen", aldus Van Zanen.

De beslissing van Veiligheidsregio Haaglanden volgt op het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's van woensdag. Donderdag maakten de gemeenten Amsterdam en Rotterdam bekend in bepaalde gebieden wél een mondkapjesplicht in te voeren.