Strandpaviljoens mogen hun toiletten openstellen voor strandgangers, mits die toiletten buiten het strandpaviljoen zijn gevestigd.

De veiligheidsregio's en kustgemeenten hebben in goed overleg met deze versoepeling ingestemd.

De toiletten mogen alleen open als die direct via het strand bereikbaar zijn en niet eerst het strandpaviljoen hoeft te worden betreden. Voor het schoonmaken van de toiletten dienen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM te worden gevolgd.

Ook de openbare toiletten op het strand en bij strandingangen kunnen hierdoor open.

Strandbedjes blijven tot in ieder geval 1 juni verboden. Ook is tot dan de horeca dicht. Er kan al wel afgehaald worden bij restaurants op het strand.