De gemeente Den Haag is bezig met plannen om het Piet Heinplein in het centrum van de stad opnieuw inrichten. Onderdeel van de plannen is om de bruggen die aan het plein liggen te renoveren.

De beide bruggen en de houten fundering van de kademuren zijn aan vernieuwing toe. Daarom gaat de gemeente deze renoveren.

Ook is het de bedoeling dat de overdekking van de grachten weggehaald worden en dat het Piet Heinplein opnieuw wordt ingedeeld. Daarnaast wil de gemeente een nieuwe opstapplek bouwen waar boten kunnen aanleggen.

De gemeente gaat het ontwerp dit jaar afronden. Tot de afronding kunnen de huidige plannen nog gewijzigd worden. In 2021 hoopt de gemeente aan de werkzaamheden te kunnen beginnen.