Mensen die vermoeden dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kunnen dat voortaan laten weten via een speciaal meldpunt. Het instellen van het meldpunt volgt op de ophef rond de ex-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Zij worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

Mensen kunnen zowel via e-mail als fysiek melding doen van een mogelijke integriteitsschending. Dit kunnen ze ook anoniem doen.

"Er moeten heldere procedures zijn en mensen moeten zich veilig voelen zaken om aan de orde te stellen", zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag. "Iedereen weet wel wat 'zwart' is en ook wat 'wit' is, maar het gaat natuurlijk om het 'grijs' dat daartussen zit. Daarvoor moeten mensen hun dilemma's met elkaar kunnen delen."

Naar aanleiding van een melding zal de gemeente een onderzoek starten. Als daaruit blijkt dat er concrete aanwijzingen voor een strafrechtelijke overtreding of een misdrijf zijn, dan wordt het Openbaar Ministerie (OM) of de Rijksrecherche geïnformeerd.