Huurders van woningen van Haagse woningcoöperaties moeten vanaf 2024 gasvrij koken. Dit heeft de gemeente samen met de coöperaties afgesproken.

Het is een van de afspraken die gemaakt zijn in de nieuwe raamovereenkomst waarin de gemeente samen met de corporaties en de huurdersverenigingen gezamenlijke doelen heeft opgesteld voor de komende vijf jaar.

Vanaf 2024 moeten alle kookgas-aansluitingen verwijderd zijn. Ook moeten alle verbeteringsprojecten van woningen vanaf 2024 aardgasloos uitgevoerd worden.

Andere gezamenlijke doelen zijn onder andere dat corporaties jaarlijks 750 woningen gaan opleveren en corporaties moeten elk jaar 313 zelfstandige woningen beschikbaar stellen voor de huisvesting van groepen die uitstromen uit zorginstellingen.