De gemeente Den Haag, ANWB, VNO-NCW en de HTM maken zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de stad in 2040. Dat blijkt uit de Mobiliteitstransitiebrief die Haagse wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) vrijdag presenteerde.

In aanwezigheid van de drie grote organisaties luidt Van Asten de noodklok. "We stevenen af op een structureel verkeersinfarct in de stad. Het is tijd voor actie.

De ANWB, VNO-NCW en de HTM onderschrijven de oproep van de wethouder. De organisaties zeggen zich te willen inzetten voor betere mobiliteit in de stad.

Den Haag groeit tot 2040 door naar ruim 620.000 inwoners. Dit terwijl de stad nu al 166.000 geregistreerde auto's telt, en daarmee de hoogste autodichtheid heeft van het land.

Met de forse groei van het aantal huishoudens neemt het aantal auto's bij ongewijzigd beleid in 2040 toe tot 212.000. Dit zorgt vervolgens voor langere reistijden voor inwoners en bezoekers van de stad. En dat is weer slecht voor de economie.

Ook OV en fietspaden ondervinden capaciteitsproblemen

Naast de hoge autodichtheid in Den Haag, ondervinden ook het openbaar vervoer en de fietspaden capaciteitsproblemen door het groeiend aantal inwoners.

Zo ontstaan op steeds meer fietspaden zogenoemde fietsfiles in de ochtend- en avondspits. Dan staan tientallen fietsers per kruising te wachten om te kunnen oversteken.

'Mobiliteit belangrijk voor leefbaar Den Haag'

Voor de zogenoemde mobiliteitstransitie moeten echter belangrijke keuzes worden gemaakt. Van Asten: "Moet er groen verdwijnen voor meer rijbanen, of kiezen we ervoor om wegen minder breed te maken en de ruimte die daarvoor vrijkomt beschikbaar te maken voor fietsers? En als we meer deelauto’s, fietsen en scooters willen, waar laten we die dan? Want de straten staan nu al bomvol met geparkeerde auto's."

Het college gaat de komende maanden in gesprek met experts, ondernemers, bewoners, organisaties en de regio over het actieplan. Uitgangspunt: de mobiliteit moet in 2040 in ieder geval veilig, efficiënt, schoon, op maat, betaalbaar en verbonden zijn.

De uitkomsten van de gesprekken worden opgenomen in een 'actieprogramma mobiliteitstransitie'. Wethouder Van Asten zal dit actieprogramma eind dit jaar presenteren.