De onderhoudswerkzaamheden aan de Jacob Catslaan, Tolweg, Rustenburgweg, Buitenrustweg en de Tobias Asserlaan in Den Haag zijn vandaag van start gegaan. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot eind april 2020.

De rijbaan, parkeerstroken en stoepen worden opgeknapt. De riolering wordt opgeknapt omdat die verouderd is, en huisaansluitingen van de waterafvoeren in de weg worden vervangen.

De Jacob Catslaan krijgt in- en uitritten bij de zijstraten Tolweg en Rustenburgweg. Ook komt er een in- en uitrit van de Carnegielaan naar de Tolweg. Deze aanpassingen moeten de veiligheid vergroten.

De Tolweg en de Jacob Catslaan krijgen een nieuwe laag asfalt op de rijbaan en de parkeerstroken, de fietspaden aan de kant van de woningen krijgen rood asfalt, de rijbanen van de Tobias Asserlaan, Buitenrustweg en de Rustenburgweg worden opnieuw bestraat en stoepen worden opnieuw aangelegd.

Vanwege de werkzaamheden aan de riolering moet de straat helemaal open. Voor fietsers en auto's is er tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute. Woningen in het gebied waar gewerkt wordt, blijven te voet bereikbaar.

De gemeente wil de overlast beperken en deelt het werk daarom in fasen in. De wijk blijft tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar.