Vijftien historische stukken worden speciaal belicht en in context geplaatst in de tentoonstelling Topstukken in perspectief - Van Plakkaat van Verlatinge tot Abdicatie die donderdag wordt geopend in het Nationaal Archief in Den Haag.

Het Nationaal Archief zegt zich ervan bewust te zijn dat zijn collectie "slechts één perspectief" biedt. "Dit werpt dan ook de vraag op: zijn dit wel topstukken voor iedereen? En: wat is hun betekenis nog in de samenleving van vandaag?"

In videopresentaties op de expo gaan diverse experts daarom op de stukken in. Zo becommentarieert speciaal betrokken tekenaar Peter van Dongen de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië uit 1949, die wordt getoond samen met het document dat verscheen bij het uitroepen van de republiek Indonesia in 1945 door Sukarno en Mohammed Hatta - het begin van de onafhankelijkheidsstrijd.

Het Plakkaat van Verlatinge (1581), het Kinderwetje van Van Houten (1874) en de abdicatie van Beatrix (2013) maken deel uit van de tentoonstelling.

Andere stukken die met context aan het licht worden gebracht, zijn het Handelsverdrag Nederland en het Ottomaanse Rijk (1612), het Verbod op sodomie (1730), de Afschaffing slavernij (in Nederlands-Indië, Suriname en op de Antillen in 1859-1862), de wet Gedeeltelijke drooglegging Zuiderzee (1918) en de oprichting Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1952).