Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wil dat het huisverbod vaker en doelmatiger wordt ingezet bij huiselijk geweld. Zij ziet het als een "belangrijk instrument" in de aanpak van het probleem.

In een voortgangsrapportage over de aanpak van huiselijk geweld meldt Krikke dat zij vorig jaar 301 huisverboden heeft opgelegd.

Een huisverbod kan worden opgelegd bij huiselijk geweld of vermoedens van kindermishandeling. De pleger van huiselijk geweld mag voor een periode van tien dagen zijn of haar woning niet in en mag geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan door de burgemeester verlengd worden tot maximaal vier weken.

De afgelopen tijd heeft de politie mogelijkheden onderzocht om het proces rondom het huisverbod te verbeteren. In 2019 zal een kleine poule van officieren vaker een zaak oppakken rondom het huisverbod en zo meer ervaring opdoen, waardoor er meer huisverboden opgelegd kunnen worden.

Volgens Krikke kan dit er ook voor zorgen dat er bij kindermishandeling sneller een huisverbod wordt opgelegd.