Staatsbosbeheer verandert een wandelpad in het Haagse bos naar een recreatief fietspad.

Door dit nieuwe fietspad worden namelijk het populaire speelbos Robin Hood en de picknickplek op de Walter Boerweide bereikbaar per fiets. Ook is er door de aanpassing een extra Oost-West verbinding beschikbaar nabij de Boslaan.

Het Haagse Bos ligt midden in de stad Den Haag en is relatief klein terwijl er juist veel mensen komen om de hectiek van de stad te ontvluchten. Om die rust goed te bewaren, is fietsen beperkt mogelijk.

Het gebruikersplatform vroeg Staatsbosbeheer om nog eens goed te kijken naar de fietsroutes. Na het onderzoek is gekozen voor de gekozen optie: het pad wordt een recreatief fietspad en krijgt het onderbord ‘Let op: voetgangers’.

Daarmee vraagt Staatsbosbeheer de fietsers om de snelheid aan te passen en voetgangers voorrang te geven. De verandering van de functie van dit pad is onlangs door de gemeente Den Haag goedgekeurd in een verkeersbesluit.