De Haagse gemeenteraadsfracties van Groep de Mos en 50PLUS zijn een samenwerking met elkaar aangegaan om de belangen van de ouderen in de stad beter te kunnen behartigen.

Beide fracties blijven zelfstandig opereren, maar zullen vanaf nu zoveel mogelijk eenduidig stemmen en optreden als een blok van negen zetels. Hierbij geldt dat 50PLUS de uitgangspunten van het coalitieakkoord onderschrijft en het beleid dat hieruit voortvloeit ook zal steunen.

"Hart voor Den Haag heeft ervoor gezorgd dat ouderen in het coalitieakkoord een stem hebben gekregen. Zo komt er dankzij deze partij een actieplan tegen eenzaamheid en wordt er ook werk gemaakt van het inrichten van zogeheten lief-en-leed-straten dat ouderen die alleen zijn uit een isolement houdt", aldus 50PLUS-partijleider Henk Krol.

Ook Groep de Mos partijleider Richard de Mos is blij met de samenwerking: "Het is niet voor niets dat we in de vorige raadsperiode een gezamenlijke lijst hadden met de Ouderen Partij Den Haag van oud-raadslid Lex Kraft van Ermel. Wij vinden het hebben van een goede en menswaardige oude dag een recht. Door de samenwerking met 50PLUS kunnen we Den Haag nog seniorvriendelijker maken."