Woensdagavond wordt in café van Beek aan de Turfmarkt de pilot ‘Lief en Leed-straten’ afgetrapt door wethouder Kavita Parbhudayal. In deze straten, die een groot succes zijn in Rotterdam, proberen bewoners – op vrijwillige basis – het onderlinge contact in de straat te verbeteren om zo eenzaamheid tegen te gaan.

In 2019 komen er volgens het stadsbestuur zo'n tweehonderd 'Lief & Leed-straatjes', waarmee ongeveer vijfduizend huishoudens worden bereikt.

Doordat buren elkaar helpen, wordt de onderlinge betrokkenheid vergroot en kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Zij kunnen bijvoorbeeld elkaar bezoeken of voor elkaar koken.

Meer dan 200.000 Hagenaars voelen zich regelmatig eenzaam. In het Haagse coalitieakkoord is de bestrijding van eenzaamheid een prioriteit en er worden miljoenen voor vrijgemaakt. Veel mensen zijn hierover enthousiast.

Eind 2017 nam de gemeenteraad een voorstel van oud-raadslid Lex Kraft van Ermel aan om lief-en-leed-straten te introduceren in Den Haag, zoals momenteel al in Rotterdam gebeurt.