De gemeente Den Haag investeert de komende jaren ruim nog eens 2,3 miljoen euro extra in de strijd tegen eenzaamheid. Met een actieplan Eenzaamheid en een grootschalige campagne wil wethouder Kavita Parbhudayal het percentage Hagenaars dat zich eenzaam voelt omlaag brengen.

"Meer dan 50 procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam, dat vind ik onacceptabel", stelt Parbhudayal. "Dat is de reden dat we dit actieplan hebben ontwikkeld en de komende jaren 2,3 miljoen euro extra gaan investeren in onze strijd tegen eenzaamheid."

Ondanks de ruim negenhonderd initiatieven die er in Den Haag zijn om mensen te activeren en met elkaar in contact te brengen, stijgt het aantal mensen dat zich eenzaam voelt. Wethouder Parbhudayal (Zorg, Jeugd, Volksgezondheid) presenteert daarom vandaag het actieplan Eenzaamheid.

"Mijn belangrijkste beweegreden is dat iedereen in Den Haag de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. We zetten in ons beleid stevig in op preventie en vroegtijdig signaleren. Als we niets doen tegen eenzaamheid kan dat op termijn gevolgen hebben voor de gezondheid."

Die strijd is niet eenvoudig, erkent de wethouder. Eenzaamheid is een complex probleem, er is namelijk geen duidelijke diagnose. De gemeente heeft al ontzettend veel initiatieven lopen om eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen. Ondanks dat is het aantal mensen dat zich eenzaam voelt alleen maar toegenomen.