In de gemeente Den Haag is het aantal Halt-straffen in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor gedaald. Er werden relatief veel straffen uitgedeeld, namelijk 391, maar dit was 5,3 procent minder dan in 2017.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van jaarcijfers die Halt dinsdag publiceerde.

In 2018 zijn in totaal bijna vijftienduizend Halt-straffen uitgedeeld aan overtredende jongeren. De meerderheid betreft straffen voor schoolverzuim, diefstal of drank- en drugsgerelateerde zaken.

De organisatie van Halt schrijft in een persbericht dat dit 'voor het grootste deel te wijten is aan het gebrek aan capaciteit bij de politie'. Kleine vergrijpen zouden daarom niet hoog op de prioriteitenlijst staan.