De werkzaamheden op de Scheveningseweg in Den Haag zijn bijna afgerond. De komende tijd wordt het fietspad op de weg geasfalteerd.

Vorig najaar is al het deel van het fietspad tussen Jacob Catslaan en het Vredespaleis en het deel tussen de Kanaalweg en de Frankenslag vernieuwd en van asfalt voorzien. Dit jaar worden de resterende delen tussen de zijweg Frankenslag en de Jacob Catslaan op de Scheveningseweg geasfalteerd.

Het deel tussen de Duinstraat en de Kanaalweg volgt later. Hiervoor zal eerst bomenonderzoek plaatsvinden om zeker te zijn dat het asfalt geen schade oplevert.

Door de werkzaamheden aan het fietspad moeten fietsers tijdelijk over de weg fietsen. Om de veiligheid van fietsers te bewaken is de Scheveningseweg tijdelijk eenrichtingverkeer voor auto's en is er een maximale snelheid van 30 kilometer per uur ingesteld.

Werkzaamheden eind maart afgerond

De werkzaamheden op de Scheveningseweg zijn bijna gereed. Vanaf 11 februari kan tramlijn 1 weer haar normale route rijden.

De aannemer is nog tot en met eind maart bezig met het herplanten van bomen en het bestraten van de weg. Eind maart is de weg weer volledig toegankelijk voor alle verkeer en zijn alle werkzaamheden afgerond.