1919 vrouwen gaan vrijdag met een hoed op bij het gebouw van de Tweede Kamer staan om honderd jaar vrouwenkiesrecht te vieren. Het is dit jaar een eeuw geleden dat vrouwen het recht kregen om te mogen stemmen en zichzelf verkiesbaar te stellen.

Naast de 1919 vrouwen bij de Tweede Kamer wordt er vrijdag ook een mini-symposium en een fototentoonstelling in Den Haag georganiseerd.

"Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. Verbetering van de economische zelfstandigheid van vrouwen is een van mijn speerpunten voor de komende jaren", vertelde wethouder Bert van Alphen (Emancipatie) tijdens het symposium.

Eén van de grote voorvechters van actief vrouwenkiesrecht was de arts Aletta Jacobs. Haar acties kregen destijds veel bijval van andere vrouwen en mannen. Overal in het land maakten organisaties van onder meer vroedvrouwen, onderwijzeressen en boerinnen zich sterk voor voor het kiesrecht, onder andere met demonstraties.

De confessionele partijen waren tegen, omdat ze bang waren dat vrouwen hun kinderen zouden gaan verwaarlozen. Het vrijzinnig-democratische Kamerlid Henri Marchant diende in het najaar van 1918 een initiatiefwet in, die in mei 1919 werd aangenomen. De wet trad op 28 september 1919 in werking.

Door het hele land wordt het vrouwenkiesrecht dit jaar gevierd.