Wethouder Boudewijn Revis heeft donderdag de Haagse Woonagenda 2019 gepresenteerd. Hiermee wil de gemeente met "stoere maatregelen" het woningtekort aanpakken.

Dat meldt de gemeente in een persbericht. De gemeente benadrukt dat, ondanks dat er veel nieuwbouw wordt gerealiseerd in Den Haag, veel van de woningmarkt een zogenaamde voorraadmarkt is. De gemeente wil maatregelen nemen om de bestaande woningen beter te faciliteren voor woningzoekenden.

"Onmisbare doelgroepen" zoals politieagenten, verpleegkundigen en leraren zullen aan een huis worden geholpen door de gemeente. Den Haag wordt de eerste stad die dit doet.

5 procent van vrijkomende sociale woningbouw wordt gereserveerd voor starters, die Den Haag ziet als "vergeten doelgroep". Deze 5 procent wordt verloot onder woningzoekenden.

Gemeente start "Haagse Tafel"

De gemeente start ook de "Haagse Tafel". Dit houdt in dat ontwikkelaars, corporaties en marktpartijen met gemeente samen in overleg gaan bij nieuwe projecten. Bouwgrond is schaars, en deze overleggen moeten samenwerkingen op bouwgrond mogelijk maken tussen verschillende partijen.

Verder gaat Den Haag een "huisvestingsvergunning" invoeren. Hierdoor kunnen huishoudens met een te hoog inkomen niet meer terecht in middeldure huurwoningen tot 950 euro per maand.

Deze vergunning wordt ook ingevoerd bij sociale huurwoningen, waar de grens op 710 euro per maand komt te liggen. Woningcorporaties hebben de belofte gemaakt om 750 sociale huurwoningen per jaar bij te bouwen.

Gemeente geeft groen licht aan plannen voor Binckhorst

Donderdag heeft Den Haag ook groen licht gegeven voor de nieuwbouwplannen op de Binckhorst. Het bedrijventerrein zal worden ontwikkeld tot een stadswijk waar men kan wonen en werken.

Met 5.000 geplande woningen is de Binckhorst het grootste project uit een pilot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de snelle bouw van meer woningen.