De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos om een gebied in de Binckhorst te reserveren waar de bestaande maakindustrie kan voortbestaan. 

 Alle huidige bedrijven mogen blijven en er wordt een gebied gereserveerd zodat de "ziel" van de oude Binckhorst blijft bestaan. Volgens Hart voor Den Haag lent het Binckhorst-gebied zich tegelijkertijd om het gebied te ontwikkelen voor onder meer wonen, werken en horecavoorzieningen.

"Hiermee laten we de oude bedrijvigheid die de Binckhorst momenteel tot de Binckhorst maakt, voortleven. Ondanks de enorme 'nieuwe' Binckhorst die zich steeds meer ontwikkelt, doen we recht aan de maakindustrie en eerbiedigen we ook dit kenmerkende en markante deel van onze stad", aldus Hart voor Den Haag-raadslid William de Blok.