De gemeente trekt een structurele financiële tegemoetkoming uit voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren. Daarmee is het amendement van de Partij voor Dieren dat daartoe opriep aangenomen.

In het coalitieakkoord is beschreven dat organisaties die samen met vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van dieren ruimhartig moeten worden ondersteund om hun goede werk te kunnen blijven doen.

De Partij voor de Dieren probeert al sinds 2013 een structurele vergoeding voor het vervoer van gewonde wilde dieren rond te krijgen. Daarom had de partij het college gevraagd of deze vergoeding onder deze "ruimhartige ondersteuning" zou vallen.

"Continuering van die vergoeding hoort daar wat ons betreft bij", stelt wethouder Richard de Mos. Desondanks was in de begroting niets terug te vinden over het vrijgemaakte budget voor de tegemoetkoming aan de dierenambulance.