Den Haag gaat de kosten voor een vergunning voor het kappen van bomen verhogen.

De huidige prijs van een kapvergunning is niet kostendekkend.

Daarom zal de prijs stapsgewijs worden verhoogd.

Nu kost een vergunning 37,15 euro en in 2019 zal dit vijftig euro zijn. In 2020 zullen de kosten 62,50 euro bedragen en in 2021 wordt dit 75 euro.