De hooikoortsplant Alsemambrosia die voor hevige hooikortsklachten zorgt is aangetroffen in Den Haag. De gemeente en Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) roepen bewoners op om de plant te verwijderen.

De Alsemambrosia is een plant uit Noord-Amerika, waarvan de zaden uit vogelvoer in Nederland terecht zijn gekomen. In tuinen staat deze plant daarom vaak rond plekken waar vogels gevoerd worden of vetbollen hebben gehangen.

Volgens FLORON kunnen de planten het best verwijderd worden voordat ze bloeien, maar in ieder geval voordat ze zaad maken. De zaden van de plant kunnen namelijk na tientallen jaren nog kiemen. 

Ook mogen de planten niet bij het groenafval, omdat de zaden dan alsnog via de compost kunnen worden verspreid.