De kruising Noordwal-Prinsessewal in Den Haag krijgt tijdelijk een camera. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de omwonenden om te controleren of de verkeerskruising gevaarlijker is dan vergelijkbare locaties in de stad.

Het stadsbestuur meldt dat volgens betrokkenen de situatie op de kruising weldegelijk gevaarlijker is, maar dat blijkt niet uit de ongevallenregistratie, meldt het stadsbestuur. Ook zijn er geen meldingen via het meldpunt openbare ruimte bekend.

Om te onderzoeken of er wellicht wel conflictsituaties optreden die niet uit de statistieken blijken, wordt de verkeerssituatie in het najaar van 2018 een week lang gemonitord met een camera. Op basis van de camerabeelden kan worden bepaald of er maatregelen nodig zijn.