Het kruispunt van de Kneuterdijk met de Heulstraat wordt heringericht met meer groen en klinkers in plaats van asfalt. 

In totaal komen er twaalf lindebomen bij voor het gebouw van de Raad van State en op de Kneuterdijk. Het huidige kruispunt heeft grauw asfalt en er is weinig groen. 

De maximumsnelheid gaat ook omlaag van vijfitg naar dertig kilometer per uur en er komen bredere stoepen voor het gebouw van de Raad van State. 

Door deze maatregelen krijgt dit deel van de binnenstad meer aansluiting bij de aangrenzende voetgangersgebieden. 

De herinrichting start naar verwachting in 2019 en is medio 2020 klaar.