Het Haagse stadsbestuur gaat de komende tijd de mogelijkheden tot het vestigen van een varende camping op de Binckhorst onderzoeken. 

Het college wacht een concreet initiatief en gaat dan bekijken of de plannen economisch haalbaar zijn. Een tijdelijk evenement wordt daarbij niet uitgesloten. 

In antwoord op vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt het college de varende camping een "charmant idee". 

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de positieve antwoorden.