De Haagse coalitiepartijen zetten de gemeenteraad buitenspel bij de gemeentelijk verkoop van de aandelen van Eneco. GroenLinks, D66, Groep de Mos en de VVD hebben tegen moties van de Partij voor de Dieren gestemd om meer stukken rond Eneco publiek te maken en de gemeenteraad een sterkere rol te geven in het verkoopproces.

In het Haagse coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afgesproken Eneco te gaan verkopen. Veel investeringen in duurzaamheid en groen uit het coalitieakkoord zijn gekoppeld aan de verkoop van dit bedrijf.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad al in een fel debat over dit onderwerp gesproken waarin vrijwel de gehele oppositie een motie van treurnis tegen wethouder Guernaoui heeft ingediend vanwege het niet tijdig betrekken van de Raad bij besluitvorming.

Ook in een recente brief geeft de wethouder niet aan hoe hij de gemeenteraad in de toekomst zal betrekken. De Partij voor de Dieren diende met vrijwel de gehele oppositie een motie in om de betrokkenheid van de gemeenteraad te vergroten.

"Met zo'n omvangrijk besluit zou het betrekken van de gemeenteraad centraal moeten staan. Nu mogen gemeenteraadsleden alleen bij het kruisje teken. De coalitiepartijen zetten de gemeenteraad zo buitenspel", vindt raadslid Robert Bakker (PvD).

Ook de oproep van vrijwel de gehele oppositie om minder stukken vertrouwelijk te houden haalde geen meerderheid als gevolg van een tegenstem van de coalitie.