Peter de Haan start op 1 januari 2019 als directeur van het Museon in Den Haag. Hij volgt Marie Christine van der Sman op, die sinds 2012 deze functie heeft vervuld en nu met pensioen gaat.

De Haan is een ervaren bestuurder in het culturele veld. Als directeur van het Universiteitsmuseum in Utrecht betekende hij veel voor de stad en was hij de grondlegger van het educatieve project voor basisscholen Museum voor de klas.

Op dit moment is De Haan directeur-bestuurder van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waarvan onder meer museum op Werelderfgoed Schokland onderdeel is.