De gemeente gaat een inventarisatie maken hoeveel aed's (automatische externe defibrillator) 24 uur per dag bereikbaar zijn. Getoetst gaat worden of meer exemplaren wenselijk zijn. Dat blijkt na schriftelijke vragen van de PvdA. 

In Den Haag bestaat geen norm voor het aantal aed's in een wijk, maar het stadsbestuur erkent wel het grote belang bij levensbedreigende situaties.

De PvdA had gevraagd of Den Haag kon aanhaken bij een Delftse proef, waarbij de apparaten worden gekoppeld aan elektrische laadpalen. Het stadsbestuur wacht de inventarisatie af om te bepalen of zo'n proef een optie is.