Sinds 2009 wordt de Parelroute in de wijken Vogelwijk en de Bloemen-, Bomen-, Heester- en Vruchtenbuurt georganiseerd. Een grote groep bewoners stelt op zaterdag 13 en zondag 14 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur hun huis open voor iedereen die nieuwsgierig is naar hun talent, verzamelwoede of passie.

Dit jaar is het Haags Kleinkoor onder leiding van Hans Jansen bereid gevonden om zaterdag de opening te verrichten.

Omdat de Parelroute 10 jaar bestaat zal het koor er een speciaal feestelijk programma van maken. Het zingend gezelschap zal zaterdag 13 oktober om 11.00 uur de Parelroute van de Flora- en Faunawijken openen in de Bergkerk. De deelnemers zijn te herkennen aan een vlag bij hun huis.