In 3,5 jaar tijd zijn 117 uitzendbureaus door de mand gevallen na een melding bij het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus. De meeste malafide uitzendbureaus werden in Den Haag aangetroffen.

Bij de organisatie kwamen ruim tweeduizend meldingen binnen. Dat blijkt uit cijfers die het meldpunt vrijdag heeft bekendgemaakt.

Bij 89 bedrijven werd een overtreding geconstateerd. Het ging bijvoorbeeld om overtredingen op de vreemdelingenwet, wet minimumloon en de arbeidsomstandigenhedenwet. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan in zulke gevallen boetes opleggen en het uitzendbureau voor maximaal drie maanden sluiten.

Bij 28 uitzendbureaus werden ernstige overtredingen geconstateerd, waarna de zaak werd overgedragen aan de directie Opsporing van de inspectie SZW. In dat geval wordt een strafrechterlijk onderzoek gestart. Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsuitbuiting.