Een stafmedewerker die 35 jaar bij De Haagse Hogeschool werkte, heeft ruim 500.000 euro gekregen.

Daarvan was ruim 400.000 euro ontslagvergoeding, staat in het jaarverslag van de school, waarover het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond dinsdag schrijft.

In het jaarverslag staat ook dat de maximale vergoeding die de man had mogen krijgen volgens de Wet normering topinkomens (balkenendenorm) niet hoger dan 199.905 euro had mogen zijn. Hij wordt in de boeken echter niet aangemerkt als topfunctionaris, volgens de hogeschool gaat het om een "stafmedewerker binnen de ondersteunende diensten'."

In een reactie laat de Hogeschool weten dat "in onderling overleg de arbeidsovereenkomst tussen deze werknemer en De Haagse Hogeschool is beëindigd." De cao, en de daaruit voortvloeiende regelingen, zijn leidend geweest in de totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst, meldt de instelling.