Het Aloysiuscollege in Den Haag blijft voortbestaan. De school heeft het benodigde aantal inschrijvingen behaald. 

Dat meldt Omroep West

De school kwam in december vorig jaar in de problemen door mismanagement en een dalend aantal leerlingen. Lange tijd leek het erop dat de school zou moeten sluiten. Het Platform AC prestenteerde daarop een reddingsplan met een nieuwe onderwijsvisie voor de komende jaren. 

Ook wilde de stichting het imago van de school verbeteren met een publiciteitscampagne, zodat er meer aanmeldingen komen. Tot voorkort liep het nog niet heel hard met het aantal voorinschrijvingen. Maar inmiddels is het benodigde aantal inschrijvingen binnen, waardoor de school kan blijven bestaan.