Enkele zelfstandige Nederlandse gymnasia hebben onderling afspraken gemaakt om invloed te houden op welke leerlingen ze toelaten. Onder hen is het Haganum uit Den Haag. 

Met hun selectiebeleid negeren ze het schooladvies van de basisschool dat sinds dit schooljaar bepalend is. Het ministerie van Onderwijs vindt dat onacceptabel en dreigt te korten op hun subsidie.

"Persoonlijk vind ik dat we nog steeds kinderen moeten kunnen weigeren als ze in onze ogen ongeschikt zijn. Juist in het belang van het kind", zegt rector Joke Gaasbeek van het Haganum in Den Haag in een interview met het AD donderdag.

Het is de gymnasiumscholen een doorn in het oog dat ze zelf geen invloed meer hebben op wie er naar hun school komt.

"Je wilt toch dat kinderen naar een gymnasium komen die daar echt op hun plek zijn. Het is iets anders dan een normaal vwo", aldus Gaasbeek.