In Den Haag is in de dagen rond de jaarwisseling fors minder geklaagd over vuurwerkoverlast dan vorig jaar. Het aantal klachten daalde met 37 procent ten opzichte van vorig jaar.

Per 10.000 Haagse inwoners zijn er 34,4 meldingen bij het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl binnengekomen. Dat is het relatief gezien het minste aantal meldingen van alle grote steden.

Uit Amsterdam kwamen 36,8 meldingen per 10.000 inwoners binnen. Vanuit Utrecht (50,5) en Rotterdam (53,2) kwamen fors meer klachten per 10.000 inwoners.

Bij het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl werd de afgelopen jaarwisseling door Zeeuwen, Friezen en Drentenaren meer geklaagd dan vorig jaar.