De Haagse middelbare school het Aloysius College (AC) is gered met een reddingsplan van de stichting 'Het AC gaat door'. 

Dat schrijft Omroep West.

Maandag presenteerde Platform AC een reddingsplan waarin met een nieuwe onderwijsvisie voor de komende jaren. De stichting stelt dat het AC een "brede school" moet worden waar de hele wijk welkom is.

Het onderwijsniveau op de school moet ook omhoog. De stichting wil het imago van de school verbeteren met een publiciteitscampagne zodat er meer aanmeldingen komen.

In oktober werd bekend dat het AC geen geld meer om volgend schooljaar door te gaan. De middelbare school, die bijna honderd jaar bestaat, zou daarmee aan het einde van het jaar ophouden te bestaan. 

Geldgebrek

Mismanagement in het verleden en een dalend leerlingenaantal zijn de oorzaak van het geldgebrek, zegt Rector Henk Kempink. Hij kwam twee jaar geleden om ''de school te redden'', maar dat lukte niet. Een overname of fusie kwam niet tot stand. De school heeft meer dan 720 leerlingen.

Tegen de voorgenomen sluiting ontstond veel verzet. Personeel en leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de Stichting oud-leerlingen (OLAC), de stichting Vrienden van het Aloysius College en de Club van Honderd verenigden zich in Platform AC, dat zich in had gezet voor het openhouden van de school.