De gemeenteraad van Den Haag beslist vrijdag of de stad alsnog een cultuurpaleis in het centrum krijgt. Twee eerdere versies gingen niet door, omdat er te veel verzet tegen was. 

Het nieuwe stadsbestuur heeft een derde plan gemaakt, maar ook daar is veel kritiek op.

De plannen van het nieuwe stadsbestuur zijn nog vaag. Op het Spuiplein, naast het Haagse stadhuis, moet een 'cultuur- en onderwijshuis' komen. Ontwerpen en bouwplannen zijn er nog niet. De gemeente laat dat over aan burgers, instellingen en de markt. Ook het gebied eromheen moet op de schop.

Bij de eerdere plannen was daar nog geen sprake van. De totale kosten zijn onduidelijk.

Op het Spuiplein staan nu de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Het stadsbestuur weet nog niet of die worden gesloopt of opgeknapt. Het vorige college wilde de gebouwen slopen voor het zogeheten Spuiforum. Dat moest onderdak bieden aan het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Koninklijk Conservatorium.

De grootste tegenstander van het vorige cultuurpaleis was Joris Wijsmuller van de lokale Haagse Stadspartij. Als wethouder is hij nu verantwoordelijk voor het nieuwe project.