Inwoners uit Den Haag zijn over het algemeen ontevreden over hun leefomgeving. Hagenaars vinden hun buurt ongezellig en kennen hun buren nauwelijks.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Ongeveer 40 procent van de Hagenaars zegt de mensen in hun buurt nauwelijks te kennen. Iets meer dan een kwart van de inwoners uit Den Haag vindt dat hij of zij in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont.

Vooral in de regio Den Haag-Zuid en de stad Den Haag heerst er negativisme. Rond de veertig procent van de mensen die in deze delen van de stad wonen, voelt zich thuis bij de mensen in zijn of haar buurt.

Thuis

Aan de westkant van Den Haag is men positiever: 57 procent van de mensen in dit gedeelte van de stad voelt zich thuis in de wijk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen die in West-Den Haag wonen, vinden dat men prettig met elkaar omgaat in de buurt (66 procent). In de stad deelt 45 procent van de mensen deze mening.

Mensen in stedelijke gebieden oordelen over het algemeen ongunstiger over de sociale cohesie in hun buurt dan in meer landelijke gebieden.

Donderdag bleek ook dat lesbiennes en homo's zich onveiliger voelen in hun leefomgeving dan heteroseksuelen.