De meeste verdachten van misdrijven wonen in Den Haag. In 2013 werden er in de stad 273 misdrijven per 10.000 inwoners gepleegd.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag in de rapportage Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013 heeft bekendgemaakt.

Na Den Haag werden de meeste misdrijven in Rotterdam (237) en Amsterdam (203) gepleegd. Leeuwarden en Dordrecht met respectievelijk 199 en 195 misdrijven per 10.000 inwoners completeren de top 5.

Gemiddeld werden er in Nederland 130 misdrijven per 10.000 inwoners gepleegd. In totaal werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf in Nederland. Ruim zes op de tien verdachten van een misdrijf in 2013 is eerder in aanraking met de politie geweest.

Mannen

Een aantal groepen verdachten is oververtegenwoordigd, zoals mannen en allochtonen. Acht op de tien verdachten is mannelijk, terwijl zij 49 procent van de bevolking uitmaken.

Bijna de helft van de verdachten is van allochtoon. Ongeveer 21 procent van de Nederlandse bevolking is van allochtone afkomst.

Afname

Het aantal misdrijven neemt al jarenlang af. De politie registreerde vorig jaar 1,09 miljoen misdrijven. Sinds 2007 is geregistreerde criminaliteit met 17 procent afgenomen.

De grootste daling is te zien bij vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Volgens het CBS is deze daling in lijn met andere Noord- en West-Europese landen.