Dagelijks grijpt de politie 35 keer in met geweld. Door gebrekkige registratie is er nauwelijks iets bekend over deze incidenten. NU.nl vraagt uw hulp om deze gegevens te verzamelen.

Waar vinden ernstige incidenten van politiegeweld plaats? Hoeveel personen zijn daarbij betrokken? En in welke periode vindt vaak ernstig geweld plaats?

NU.nl vraagt aan lezers om in allerlei bronnen (internet, kranten, overige publicaties) op zoek te gaan naar incidenten waarbij agenten geweld moesten toepassen bij het staande of aanhouden van verdachten.

In mei publiceerden wij een artikel over de slechte registratie van geweldsincidenten door agenten. Daarbij plaatsten wij een oproep: bent u betrokken geweest bij politiegeweld, meld u dan.

Dat heeft onder meer geleid tot een dossier over politiegeweld, Kamervragen, een nacht meelopen met de politie in Rotterdam en verhalen van slachtoffers.

Er zijn echter nog onbeantwoorde vragen. Om die vragen te kunnen beantwoorden,  werkt NU.nl samen met Detective.IO, een onderzoeksplatform waar informatie gestructureerd kan worden verzameld. En wij hebben uw hulp nodig om die informatie te vinden.

Wij vragen onze lezers om incidenten te vinden waarin de politie geweld toepast op burgers. Dat kan ernstig geweld zijn, zoals schieten met een politiewapen of het inzetten van honden, maar ook lichtere incidenten. Bij elk incident turven wij de locatie, datum, aantal slachtoffers en de mate van geweld.

Wilt u meehelpen aan dit project? Mail dan naar onderzoek@nu.nl met een korte motivatie o.v.v. Detective Politiegeweld. Wij mailen dan instructies en geven u toegang tot de beta-versie van Detective.IO.