Politieke partijen uit Heerlen en Zwijndrecht zijn bijna unaniem voorstander van fusie met buurgemeenten.

Dat blijkt uit de antwoorden die lokale politieke partijen hebben ingevuld voor de stemhulp op NU.nl. In totaal doen 64 van de ruim vierhonderd gemeenten in Nederland mee aan deze stemhulp.

In tien gemeenten in deze stemhulp speelt momenteel het thema om al dan niet te fuseren met buurgemeenten. Bergen (Noord-Holland), Enschede, Kaag en Braassem, Katwijk, Capella aan den IJssel en Velsen zijn fel tegenstander.

Vanaf 1 januari 2015 gaat het Rijk meer taken overhevelen aan de gemeenten. Om bijvoorbeeld jeugdzorg, langdurige zorg en participatie op de arbeidsmarkt op gemeentelijk niveau te kunnen regelen, is meer samenwerking of fusie tussen gemeenten nodig.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk wil er naartoe werken dat gemeenten minimaal honderdduizend inwoners hebben. Gemeenten moeten desnoods onder dwang van de provincie fuseren.

Parkstad

Heerlen, Schinnen en Brunssum overwegen momenteel een fusie tot een nieuwe gemeente, genaamd Parkstad. SP, de grootste partij in Heerlen, stel dat een fusie noodzakelijk is. "Onze problemen zijn vergelijkbaar met onze buurgemeenten. Oplossingen zijn alleen gezamenlijk goed mogelijk."

Ook tweede partij CDA ziet de noodzaak van fuseren in. "Als hier een daadkrachtig Parkstad uit voortkomt, dat van onderop door de samenleving wordt gedragen, dan juichen wij dit toe."

Partij Hoensbroek Belang is de enige tegenstander van dit plan. "Wij moeten zelf de baas blijven. Indien de zelfstandigheid stopt, dan gaan de kleine kernen kapot met alle gevolgen van dien."

Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht staan alle partijen positief voor of neutraal tegenover een fusie met buurgemeenten Hendrik-Ido-Ambacht.

De VVD is voor het plan, omdat zo’n gemeente met 75.000 inwoners 'nog binnen de menselijke maat' valt. Algemeen Belang Zwijndrecht stelt dat de meeste inwoners het nu al als één gemeente beschouwen. "Waarom dan niet als een gemeente verder? Het lost vele, langlopende discussies per direct op."