Vorig jaar werd 122 duizend kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, kregen 810 personen een SEH-behandeling voor vuurwerkletsel en werden 1.422 jongeren naar Bureau Halt doorverwezen. Een overzicht van vuurwerkcijfers van de voorgaande jaarwisselingen.

Op 28, 30 en 31 december mag legaal vuurwerk worden verkocht. Afsteken mag vanaf 31 december vanaf 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 2.00 uur ‘s nachts.

Vorig jaar werd voor 65 miljoen kilo aan legaal vuurwerk gekocht, blijkt uit cijfers van de Branchevereniging Pyrotechniek Nederland. Dat is minder dan voorgaande jaren. Sinds 2010 neemt de verkoop elk jaar iets af.

"Wij zien dat het aantal mensen dat vuurwerk koop gelijk blijft, maar dat ze minder geld besteden’, aldus een woordvoerder van de Branchevereniging Pyrotechniek Nederland. "Dat verklaren wij met de crisis. Dit jaar verwachten we een stabilisatie van de verkoop."

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van Branchevereniging Pyrotechniek Nederland. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Jaarlijks neemt de politie rond de honderdduizend kilo illegaal vuurwerk in beslag. In 2008 en 2009 werd respectievelijk 154 en 241 duizend kilo gevonden, maar die uitschieters worden veroorzaakt door toevallige grote vondsten van de politie.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van OM. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Sinds dit jaar spoort de politie kopers van illegaal vuurwerk op die online bij buitenlandse websites bestellen. De politie verzamelt de adresgegevens van deze kopers door nepwebshops op te richten. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat 350 personen met behulp van deze nieuwe methode zijn opgespoord.

Slachtoffers

Na jaren van daling, kende de vorige jaarwisseling weer een forse stijging in het aantal vuurwerkslachtoffers dat op de spoedeisende hulp (SEH) terechtkwam. Ruim achthonderd personen werden behandeld voor schade ogen, gezicht, vingers en handen.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van Veiligheid.nl. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het percentage ziekenhuisopnamen na een SEH-behandeling stijgt eveneens. In 2012 werd 18 procent van de SEH-gevallen naar een ziekenhuis doorgestuurd. In 2007 was dat nog 5 procent.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Veiligheid.nl. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Het aantal jongeren dat naar Halt wordt doorverwezen vanwege vuurwerkoverlast, daalt fors sinds 2006. Toen werden nog 4.337 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar naar Halt gestuurd, in 2012 waren dat er nog maar 1.422.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van Halt. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Halt heeft geen duidelijke verklaring voor de daling. "Wellicht worden lichte overtredingen afgedaan met lichtere straffen."

In Soest worden de meeste overlastplegers doorverwezen. Per duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden er 33 personen naar Halt doorverwezen. In absolute aantallen is Rotterdam de koploper met gemiddeld 293 jongeren per jaar.

Anoniem

Bij Meld Misdaad Anoniem zijn tot 30 december 214 meldingen binnengekomen over illegaal vuurwerk. Dat ligt nog ruim onder de 336 meldingen van vorig jaar. 'Gemiddeld komen er op de laatste dag van het jaar nog zo’n tien meldingen over illegaal vuurwerk binnen', aldus een woordvoerder van Stichting M.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van . Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Anonieme tips over handel, opslag of gebruik van illegaal vuurwerk kunnen bij Meld Misdaad Anoniem worden gemeld. De vondst van vier ton vuurwerk in Kolham op 28 december was op basis van een anonieme tip.