Goede doelen hebben vorig jaar 0,9 procent minder opgehaald uit eigen fondsenwerving, zoals collectes, loterijen en contributies. De inkomsten uit donaties en giften stegen wel. 

Dat blijkt uit het jaarrapport van VFI, de brancheorganisatie van goede doelen. De totale inkomsten van goede doelen kwam over 2012 uit op 2,3 miljard euro. Dat is een stijging van 5,1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrag dat daadwerkelijk aan goede doelen wordt uitgegeven steeg minder hard, met 4,2 procent. Ongeveer 87 procent van de totale inkomsten wordt volgens VFI aan goede doelen besteed.

Zo'n 42 procent van de inkomsten van goede doelen wordt uit eigen wervingsactiviteiten gehaald. Daarmee haalden de goede doelen afgelopen jaar 953 miljoen euro op.

Collectes leverden 7,6 procent minder op, contributies anderhalf procent en nalatenschappen 6,5 procent. Sponsoring nam als gevolg van de economische crisis met 18,3 procent af.

De inkomsten uit donaties en giften, net iets minder dan twee derde van de totale fondsenwerving, steeg echter met 1,9 procent, waardoor de daling enigszins werd beperkt.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van VFI. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Yarno Ritzen

Strenge regels

De VFI roept naar aanleiding van de cijfers de overheid op om ervoor te zorgen dat voldoende ruimte voor fondsenwerving blijft bestaan. Zo moet worden voorkomen dat strenge regels voor verkoop aan de deur collecteren niet onmogelijk maakt, bepleit VFI.

Ook vindt de brancheorganisatie dat de Nederlandse loterijenmarkt niet moet worden opengesteld. In plaats daarvan moeten de huidige loterijen juist meer afvragen, vindt de VFI.

De goede doelen halen ongeveer 37 procent van hun totale inkomsten uit subsidies. Deze inkomsten stegen vorig jaar met 13,7 procent, vooral op het gebied van internationale hulp.

De VFI noemt dit opmerkelijk, omdat de overheid juist ging bezuinigen. De organisatie tekent wel aan dat alleen de grote goede doelen hiervan profiteerden. Bij kleine en middelgrote goede doelen nam het aantal subsidies juist af.