Tegenwoordig worden steeds meer artsen en psychiaters uit hun ambt gezet. Hieronder een overzicht van de uitspraken van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Het tuchtcollege zet steeds meer artsen en psychiaters uit hun ambt. In 2011 eindigden 8 zaken tegen medici in schorsing uit het medisch register, vorig jaar waren dat er 15. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar uitspraken van tuchtraden.

Patienten kunnen een klacht bij de tuchtraad indienen zodra een arts onzorgvuldig handelt of een strafbaar feit pleegt, zoals schending van het beroepsgeheim of seksuele intimidatie.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van Tuchtrecht. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Schrapping uit het zogeheten BIG-register is de zwaarste straf die een tuchtrechter kan opleggen. Artsen moeten verplicht in dat register staan ingeschreven om hun beroep te kunnen uitvoeren. Een iets minder zware sanctie is het opleggen van een gedeeltelijke ontzegging van de werkbevoegdheid of een tijdelijke schorsing.

Een tuchtrechter naast de zware straffen ook boetes, berispingen en waarschuwingen uitdelen. Het percentage berispingen schommelt de afgelopen jaren rond de twintig procent.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van Tuchtrecht. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Geen verklaring

"Wij doen sowieso geen strengere uitspraken", aldus een woordvoerder van de tuchtraad. "Onze richtlijnen zijn al jarenlang hetzelfde. Wij zijn afhankelijk van wat ons wordt voorgelegd." Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg kan geen verklaring geven over het stijgende aantal zware straffen.

Meer dan de helft (54%) van alle schorsingen zijn het gevolg van verkeerde diagnose en onjuiste behandeling. Grensoverschrijdend gedrag, zoals relaties met patienten en het ontvreemden van medicatie, is in 39% van alle schorsingen de hoofdaanklacht.