Het Franse kunstenaarspaar Anne en Patrick Poirier raakte vijftig jaar geleden geboeid door de historische ruïnes van Rome. Ze realiseerden dat cultuur, natuur en de mens zowel kwetsbaar als vitaal zijn. De ruïnes inspireerden ze tot de expositie Exotica, met kunstwerken gebaseerd op archeologische vindplaatsen. Op donderdagen is het museum na 17:00 gratis toegankelijk.