De Amsterdamse Kunstraad adviseert het Stedelijk Museum om haar eigen, veelomvattende collectie weer centraal te zetten en niet de concurrentie aan te gaan met een jetset van superrijken.

Dat zijn de belangrijkste conclusies in een maandag gepupliceerd advies van de Amsterdamse Kunstraad. In december 2017 vroeg het toenmalige college van B&W de Kunstraad om het Stedelijk Museum te adviseren over de toekomstige positionering van het museum. 

Anno 2018 kunnen moderne kunstmusea met beperkte aankoopbudgetten niet meer concurreren met kapitaalkrachtige kunstverzamelaars. De Kunstraad vindt daarom dat er geen dure jetsetkunst meer moet worden gekocht, maar werken van vergeten, nieuwe en ondergewaardeerde kunstenaars.

De Kunstraad oordeelt dat de huidige collectie, met meer dan 95.000 objecten vanuit de hele wereld, ''veelomvattend, rijk geschakeerd en van grote waarde is.'' Op basis van deze collectie geniet het Stedelijk Museum veel aanzien in de internationele museumwereld. Daarom moeten eigen werken meer op de voorgrond staan, stelt de Kunstraad.

Belangenverstrengeling 

Om elke hint van belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen, stelt de Amsterdamse Kunstraad voor om de nieuwe artistiek directeur volwaardig te honoreren en geen inkomsten meer toe te staan uit nevenfuncties. Ook belangenverstrengeling bij leden van de Raad van Toezicht moet worden voorkomen.

Eind 2017 startte de gemeente Amsterdam een onderzoek naar de transparantie en nevenfuncties van de inmiddels opgestapte directeur Beatrix Ruf van het Stedelijk Museum.