Museum de Hermitage Amsterdam biedt eind vanaf eind november permanent onderdak aan meer dan 30 enorme groepsportretten uit de zeventiende en achttiende eeuw.

De monumentale schuttersstukken in deze Gallery of the Golden Ages, zoals de werktitel luidt, zijn afkomstig uit de collecties van het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum.

Door de enorme omvang van de schilderijen worden ze zelden tentoongesteld, en al helemaal niet tegelijkertijd.

Een groot deel van de werken bevindt zich in een depot. Het is nu voor het eerst dat deze 'klasgenoten van de Nachtwacht' bijeen worden gebracht, lieten de drie Amsterdamse musea woensdag weten.

Afdankertjes

''Deze groepsportretten van de burgerij zijn uniek in de wereld en vertellen het verhaal van het voor Nederland zo typerende burgerschap.''

De musea benadrukken dat het allemaal topstukken zijn, waar in de eigen gebouwen geen plaats voor is. ''Het zijn geen afdankertjes'', zegt Martine Gosselink, hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum. ''Dit is kunstenaarschap van de hoogste categorie'', stelt directeur Paul Spies van het Amsterdam Museum.

Rembrandts Anatomische Les van Dr. Deijman en schuttersportretten van onder anderen Govert Flinck, Nicolaes Pickenoy en Cornelis Troost zijn enkele voorbeelden die straks in een vleugel van de Hermitage te zien zijn.

Kleinere kabinetten

In de zeventiende en achttiende eeuw lieten niet alleen edelen en geestelijken zich portretteren, maar ook prominente burgers als schutters of regenten. Deze groepsportretten kwamen op belangrijke plekken te hangen, zoals in de Kloveniersdoelen, een gebouw van de Amsterdamse schutterij. Ook de Nachtwacht hing op deze plek.

Sommige schilderijen die in de Hermitage komen te hangen, zijn breder dan het beroemde werk van Rembrandt. Voor de schuttersstukken, regentenstukken en gildestukken maakt het museum de 'Grote Zaal' vrij. Daarnaast worden in de bovengelegen kleinere kabinetten vijftig kleinere werken getoond, vooral afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum.