De gemeente Geldermalsen gaat de 14 schilderijen van landschapsschilder Jan van Anrooy niet uit het raadhuis verwijderen.

Dat hebben burgemeester Miranda de Vries en de fractievoorzitters van de gemeenteraad besloten, laat de gemeente woensdag weten.

Van Anrooy heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog weliswaar bij de Kultuurkamer gewerkt en was een sympathisant van het nationaal-socialisme, maar de werken die Geldermalsen bezit dateren grotendeels uit zijn naoorlogse periode.

''De schilderijen alsnog lokaal in de ban doen zou als een onterechte tweede veroordeling kunnen worden beschouwd'', vindt de gemeente. ''Het is in Nederland een groot goed dat iemand opnieuw mag beginnen.''

Over de schilderijen van Van Anrooy (1901 - 1988) ontstond onlangs ophef, nadat nabestaanden van een andere Betuwse landschapsschilder, Piet Mulder, de werken herkenden als van de man die bij hen thuis als ''goed fout'' bekendstond. De gemeente vroeg daarop opheldering aan het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie NIOD.

Motieven

''Het NIOD kan niet zeggen of Van Anrooy uit ideologische of pragmatische motieven heeft gehandeld. Evenmin is bekend of hij na de oorlog is veroordeeld en in een interneringskamp heeft gezeten, zoals wordt beweerd. Dat laatste wordt nog nagezocht bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging'', meldt de gemeente.

Geldermalsen laat zwaar wegen dat duizenden mensen werk van Van Anrooy na de oorlog hebben gezien, zonder dat dit ooit tot rumoer leidde. Ook in de afgelopen week kwamen er geen afkeurende reacties bij de gemeente binnen. Bovendien hebben zijn Betuwse taferelen niets te maken met ''een discutabel ideologisch gedachtegoed. De schilder kan fout geweest zijn, in dit geval zijn werken zeker niet.''