De Rotterdamse musea mogen het geld dat ze overhouden aan het verkopen van kunst, ofwel ontzamelen, breder gaan inzetten. 

De opbrengst hoeft niet alleen te worden besteed aan andere kunst, maar mag ook worden gebruikt om de collecties toegankelijk te maken voor het publiek; bijvoorbeeld via internet. Verkoop mag overigens niet om financiële redenen, enkel op inhoudelijke gronden.

Dat staat in een nieuw voorstel van het college van Rotterdam aan de gemeenteraad. Het ontzamelen, al sinds jaar en dag onderdeel van museumbeleid, kwam opnieuw onder een vergrootglas toen het Wereldmuseum in Rotterdam op financiële gronden de Afrikacollectie wilde afstoten. Het wilde zich meer gaan toeleggen op Azië.

Dat ging niet door omdat het geld voor de algehele exploitatie zou worden ingezet. Directeur Stanley Bremer wilde zo het museum onafhankelijk maken. Het college stak daar echter een stokje voor, waardoor volgens Bremer de helft van het personeel moest worden ontslagen.

Zorgvuldig

Het college vindt dat elk voorstel tot verkoop zorgvuldig voorbereid, onderbouwd en getoetst moet worden. Op advies van de musea worden daar de raden van toezicht van de betreffende musea bij betrokken.

''Ons college weegt per geval af hoe de gemeentelijke collectie als geheel het beste gediend is. Het belang van het erfgoed voor het publieke domein, binnen Nederland en daarbuiten, wegen wij hierin vanzelfsprekend mee", aldus burgemeester en wethouders.

Nieuwe bestemming

Het afstoten van items of een collectie heeft tot doel de kwaliteit en samenstelling van de collectie te verbeteren en objecten een nieuwe bestemming te geven waar ze beter op hun plaats zijn.

Zo kreeg het Museum Rotterdam een keer een collectie landbouwwerktuigen cadeau, maar de stad heeft geen geschiedenis met landbouw. ''Dus kun je zo’n collectie beter wegdoen, zodat het in een ander museum veel beter tot zijn recht komt", licht een woordvoerster van de gemeente toe.