De kogge uit de 15e eeuw die op de bodem van de IJssel ligt, moet in Kampen geëxposeerd worden. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

In 2011 werd het scheepswrak in de rivier tegenover de stad gevonden.

Volgens onderzoekers ging het om een internationaal belangrijke vondst vanwege de staat van het schip. Het schip moet er weg omdat de rivier gebaggerd wordt.

Onder voorbehoud van de staat waarin het zich bevindt, wil het college de kogge in Kampen onderbrengen. In september moeten de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Onderzoek

De raad heeft 30.000 euro beschikbaar gesteld voor een nader onderzoek hoe het schip geëxposeerd kan worden. De goedkoopste variant is een tijdelijke expositie in een tent. Dit kost een ton.

Voor 10 tot 20 miljoen euro kan een apart museum voor het middeleeuwse handelsschip gebouwd worden. Het schip zou jaarlijks tussen de 25.000 en 125.000 bezoekers kunnen trekken, bleek al uit eerder oriënterend onderzoek.

Koggen waren de handelsschepen uit de Hanzetijd. Eerder zijn in onder meer Bremen en Vlaanderen dergelijke scheepswrakken opgegraven.